• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Thiền

Căn bản pháp hành thiền

  • PDF.
Thien

PHẦN 1

"Mục tiêu của pháp thiền này là sự tĩnh lặng vi diệu, sự an định và trong sáng của tâm."

Đọc thêm...

Có gì là nhiệm mầu trong giây phút hiện tại

  • PDF.
dongho-cat

"Giữ chánh niệm." "Sống trong giây phút hiện tại." "Chú ý đơn thuần." Trên con đường tu học, chắc chúng ta đều có nghe về những lời khuyên này. Và nếu bạn có kinh nghiệm về thực tập thiền quán, những câu ấy là một tiếng chuông nhắc nhở chúng ta từ sáng đến khuya, rằng ta có thể tìm thấy tất cả những gì là chân thật ngay trong giờ phút hiện tại này.

Đọc thêm...

Thiền tông và tịnh độ tông: chỗ gặp gỡ và không gặp gỡ

  • PDF.
hoa-sen-trang-8THIỀN TÔNG và TINH ĐỘ TÔNG:
chỗ gặp gỡ và không gặp gỡ
Hòa thượng Thích Thanh Từ

Đọc thêm...

Những lợi ích của thiền định

  • PDF.

Ngày nay, nhiều người khắp nơi trên thế giới, bất luận là theo tôn giáo nào, họ đều ý thức được lợi ích của thiền định.

Đọc thêm...

Bàn về thiền nguyên thủy và thiền phát triển

  • PDF.
Hanh_thien_2

BÀN VỀ THIỀN NGUYÊN THỦY VÀ THIỀN PHÁT TRIỂN

Giáo sư Minh Chi

Đọc thêm...