• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Âm nhạc

Tuyển tập thơ "Mùa thu lỗi hẹn"

  • PDF.

Giới thiu những bài thơ của cư sĩ, nhà thơ Hoàng Nam (ngh danh Hoàng Thanh) trong CD tuyển tập thơ "Thu Về Lỗi Hẹn" thực hin năm 2014:

>>> Nghe tại đây

You are here Văn hóa Âm nhạc