• Phật sự: 0902.427222
  • Số Phone USA: 4092179287 ( Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

Hành hương 10 chùa đầu năm 2017 (Phần 1)


Hành hương 10 chùa đầu năm 2017 (Phần 1)
Hành hương 10 chùa đầu năm 2017 (Phần 1)
Hành hương 10 chùa đầu năm 2017 (Phần 2)
Hành hương 10 chùa đầu năm 2017 (Phần 2)
Hành hương núi Bà Đen (Tây Ninh)
Hành hương núi Bà Đen (Tây Ninh)
Tặng quà người dân tộc vùng cao Nam Trà My
Tặng quà người dân tộc vùng cao Nam Trà My

Tặng quà gia đình khó khăn xã Bình Phú, Thăng Bình
Tặng quà gia đình khó khăn xã Bình Phú, Thăng Bình
Đại hội Hội Đá cảnh-Đá phong thủy TP.HCM (P.1)
Đại hội Hội Đá cảnh-Đá phong thủy TP.HCM (P.1)
Đại hội Hội Đá cảnh-Đá phong thủy TP.HCM (P.2)
Đại hội Hội Đá cảnh-Đá phong thủy TP.HCM (P.2)
Phóng sự: Hội Đá cảnh - Đá phong thủy TP.HCM
Phóng sự: Hội Đá cảnh - Đá phong thủy TP.HCM

Triển lãm đá cảnh phục vụ Đại hội
Triển lãm đá cảnh phục vụ Đại hội
HT Thích Quảng Ba thăm chùa Lá - Gò Vấp
HT Thích Quảng Ba thăm chùa Lá - Gò Vấp
Dạy ngoại ngữ và bài học làm người dưới mái chùa
Dạy ngoại ngữ và bài học làm người dưới mái chùa
5 năm lớp hoc miễn phí ở chùa Lá - Gò Vấp
5 năm lớp hoc miễn phí ở chùa Lá - Gò Vấp

5 ngoại ngữ miễn phí cho sinh viên
5 ngoại ngữ miễn phí cho sinh viên
Phóng sự VTV9: Tôi người Việt Nam
Phóng sự VTV9: Tôi người Việt Nam
Chương trình Yêu thương cuộc sống_HTV9
Chương trình Yêu thương cuộc sống_HTV9
Phóng sự VTC: Lớp học ở chùa Lá
Phóng sự VTC: Lớp học ở chùa Lá

Ngôi chùa dạy ngoại ngữ miễn phí
Ngôi chùa dạy ngoại ngữ miễn phí
Tiếng vọng đại ngàn_TC Văn nghệ số 32
Tiếng vọng đại ngàn_TC Văn nghệ số 32
Phóng sự VTC10: Lớp học dưới bóng bồ đề
Phóng sự VTC10: Lớp học dưới bóng bồ đề
Phóng sự VTV3: Lớp học ngoại ngữ ở chùa Lá
Phóng sự VTV3: Lớp học ngoại ngữ ở chùa Lá

Phóng sự VTV9 về chùa Lá - Gò Vấp
Phóng sự VTV9 về chùa Lá - Gò Vấp
Phóng sự: Chuyện miễn phí ở Sài Gòn
Phóng sự: Chuyện miễn phí ở Sài Gòn
Phóng sự: Tiếng Lòng
Phóng sự: Tiếng Lòng
Phóng sự: Ngôi chùa ươm mầm tri thức
Phóng sự: Ngôi chùa ươm mầm tri thức

Phóng sự BTV9: Dưới bóng Bồ đề
Phóng sự BTV9: Dưới bóng Bồ đề
Phóng sự Truyền hình Nhật ký O2
Phóng sự Truyền hình Nhật ký O2
Sư thầy đam mê đàn đá
Sư thầy đam mê đàn đá
Vào chùa học ngoại ngữ miễn phí
Vào chùa học ngoại ngữ miễn phí

Phóng sự TTXVN về chùa Lá - Gò Vấp
Phóng sự TTXVN về chùa Lá - Gò Vấp
Phóng sự VTV9 đưa tin về chùa Lá - Gò Vấp
Phóng sự VTV9 đưa tin về chùa Lá - Gò Vấp
Tin tức HTV7 đưa tin về chùa Lá - Gò Vấp
Tin tức HTV7 đưa tin về chùa Lá - Gò Vấp
Phóng sự HTV7: Nhịp sống Sài Gòn
Phóng sự HTV7: Nhịp sống Sài Gòn

Nghĩa tình Trung tâm ngoại ngữ miễn phí
Nghĩa tình Trung tâm ngoại ngữ miễn phí
Phóng sự: Triển lãm VHNT Phật giáo
Phóng sự: Triển lãm VHNT Phật giáo
 
You are here Video