Tuyển tập thơ "Mùa thu lỗi hẹn"

Giới thiu những bài thơ của cư sĩ, nhà thơ Hoàng Nam (ngh danh Hoàng Thanh) trong CD tuyển tập thơ "Thu Về Lỗi Hẹn" thực hin năm 2014:

>>> Nghe tại đây