• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Chùa Lá tổ chức Ngày Nhà giáo Việt Nam 2017


Chùa Lá tổ chức Ngày Nhà giáo Việt Nam 2017
Chùa Lá tổ chức Ngày Nhà giáo Việt Nam 2017
Tặng kỷ niệm chương tri ân thầy cô ngày 20/11
Tặng kỷ niệm chương tri ân thầy cô ngày 20/11
Người Thầy_biểu diễn: Ban nhạc Pha Lê
Người Thầy_biểu diễn: Ban nhạc Pha Lê
Bụi Phấn_biểu diễn: Học viên Phạm Hải Vinh
Bụi Phấn_biểu diễn: Học viên Phạm Hải Vinh

Cám Ơn Tình Thầy Bao Dung_biểu diễn: Mạnh Linh
Cám Ơn Tình Thầy Bao Dung_biểu diễn: Mạnh Linh
Gieo Hạt Từ Bi_biểu diễn: Mạnh Linh & Ngọc Hiền
Gieo Hạt Từ Bi_biểu diễn: Mạnh Linh & Ngọc Hiền
Quê Hương_biểu diễn: Trương Bảo Khang
Quê Hương_biểu diễn: Trương Bảo Khang
 
You are here Ngày Nhà giáo Việt Nam 2017