• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Khai mạc văn nghệ Vu Lan (Phần 2)


Khai mạc văn nghệ Vu Lan (Phần 2)
Khai mạc văn nghệ Vu Lan (Phần 2)
Lạy Phật Quan Âm_BD: ca sĩ Thùy Trang
Lạy Phật Quan Âm_BD: ca sĩ Thùy Trang
Thương màu áo lam_BD: ca sĩ Thùy Trang
Thương màu áo lam_BD: ca sĩ Thùy Trang
Vu lan nhớ mẹ_BD: Học viên lớp LS 1.41
Vu lan nhớ mẹ_BD: Học viên lớp LS 1.41

Con xin sám hối_BD: Học viên lớp AVTN 1.23
Con xin sám hối_BD: Học viên lớp AVTN 1.23
Mẹ yêu_BD: Học viên lớp AVTN 1.13
Mẹ yêu_BD: Học viên lớp AVTN 1.13
Mẹ yêu_BD: Học viên lớp tiếng Hàn 1.12
Mẹ yêu_BD: Học viên lớp tiếng Hàn 1.12
Kịch: Thầy bói_BD: Học viên lớp AVTN 1.13
Kịch: Thầy bói_BD: Học viên lớp AVTN 1.13

Dòng máu lạc hồng_BD: DVĐẢ Lý Hùng
Dòng máu lạc hồng_BD: DVĐẢ Lý Hùng
Ngày tết quê em_BD: DVĐẢ Lý Hùng
Ngày tết quê em_BD: DVĐẢ Lý Hùng
Mừng tuổi mẹ_BD: Học viên lớp AVCB 1.35
Mừng tuổi mẹ_BD: Học viên lớp AVCB 1.35
Kịch: Bà cháu_BD: Học viên lớp AVTN 1.13
Kịch: Bà cháu_BD: Học viên lớp AVTN 1.13

Nỗi buồn mẹ tôi_BD: ca sĩ Tuyết Nhung
Nỗi buồn mẹ tôi_BD: ca sĩ Tuyết Nhung
Gánh hàng rong_BD: ca sĩ Tuyết Nhung
Gánh hàng rong_BD: ca sĩ Tuyết Nhung
Huyền thoại mẹ_BD: Học viên lớp AVCB 1.37
Huyền thoại mẹ_BD: Học viên lớp AVCB 1.37
Múa: Phật thuyết_BD: Học viên CLB tiếng Hàn
Múa: Phật thuyết_BD: Học viên CLB tiếng Hàn

Cánh hoa bay_BD: ca sĩ Kim Phượng
Cánh hoa bay_BD: ca sĩ Kim Phượng
Sen hồng hư không_BD: ca sĩ Phạm Thủy Tiên
Sen hồng hư không_BD: ca sĩ Phạm Thủy Tiên
Chờ người nơi ấy_BD: ca sĩ Phạm Thủy Tiên
Chờ người nơi ấy_BD: ca sĩ Phạm Thủy Tiên
Đèn khuya_BD: ca sĩ Lâm Quang Long
Đèn khuya_BD: ca sĩ Lâm Quang Long

Bún riêu cua đồng_BD: ca sĩ Lâm Quang Long
Bún riêu cua đồng_BD: ca sĩ Lâm Quang Long
Mẹ vẫn còn đây_BD: ca sĩ Chế Thanh
Mẹ vẫn còn đây_BD: ca sĩ Chế Thanh
Miền Tây quê tôi_BD: ca sĩ Chế Thanh
Miền Tây quê tôi_BD: ca sĩ Chế Thanh
Vu lan bồn kinh_BD: ca sĩ Chế Thanh
Vu lan bồn kinh_BD: ca sĩ Chế Thanh

Thơ: Cây đòn gánh_BD: nhà thơ Ngã Du Tử
Thơ: Cây đòn gánh_BD: nhà thơ Ngã Du Tử
Thương nhớ mẹ già_BD: giáo viên Đức Toàn
Thương nhớ mẹ già_BD: giáo viên Đức Toàn
Cha ơi_Biểu diễn: giáo viên Đức Toàn
Cha ơi_Biểu diễn: giáo viên Đức Toàn
Bụi phấn_BD: ca sĩ Trương Bảo Khang
Bụi phấn_BD: ca sĩ Trương Bảo Khang

Mẹ yêu con_BD: Học viên lớp tiếng Hàn 1.18
Mẹ yêu con_BD: Học viên lớp tiếng Hàn 1.18
Con yêu mẹ_BD: Học viên lớp tiếng Hoa 1.18
Con yêu mẹ_BD: Học viên lớp tiếng Hoa 1.18
Màu hoa đỏ_BD: Học viên lớp AVCB 1.38
Màu hoa đỏ_BD: Học viên lớp AVCB 1.38
Gift (nhạc Hàn Quốc)_BD: HV CLB tiếng Hàn
Gift (nhạc Hàn Quốc)_BD: HV CLB tiếng Hàn

Chạnh lòng niệm hoài cổ_BD: Đức Toàn
Chạnh lòng niệm hoài cổ_BD: Đức Toàn
Phút cuối_BD: ca sĩ Trương Bảo Khang
Phút cuối_BD: ca sĩ Trương Bảo Khang
Tân cổ: Nhớ mẹ_BD: NSND Bạch Tuyết
Tân cổ: Nhớ mẹ_BD: NSND Bạch Tuyết
Đêm gành hào nhớ điệu hoài lang_BD: Bạch Tuyết
Đêm gành hào nhớ điệu hoài lang_BD: Bạch Tuyết
You are here Văn nghệ Vu Lan 2017 (đêm 17-9)