• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Khai mạc văn nghệ Vu Lan (Phần 2)


Khai mạc văn nghệ Vu Lan (Phần 2)
Khai mạc văn nghệ Vu Lan (Phần 2)
Sự Sống_BD: Học viên lớp tiếng Nhật 2
Sự Sống_BD: Học viên lớp tiếng Nhật 2
Ba Kể Con Nghe_BD: HV Lớp Anh văn TN 1.12
Ba Kể Con Nghe_BD: HV Lớp Anh văn TN 1.12
Mẹ Người Con Yêu_BD: HV lớp tiếng Hàn Topick
Mẹ Người Con Yêu_BD: HV lớp tiếng Hàn Topick

Mẹ Yêu_BD: Học viên lớp tiếng Hoa 1.30
Mẹ Yêu_BD: Học viên lớp tiếng Hoa 1.30
Phận Xa Cha Mẹ_BD: HV lớp tiếng Hàn 1.19
Phận Xa Cha Mẹ_BD: HV lớp tiếng Hàn 1.19
Tình Cha_BD: Thầy Phong và thầy Toàn
Tình Cha_BD: Thầy Phong và thầy Toàn
Hello Việt Nam_BD: Học viên lớp tiếng Anh 1267
Hello Việt Nam_BD: Học viên lớp tiếng Anh 1267

Đạo Làm Con_BD: Khánh Linh (Lớp tiếng Nhật 1.73)
Đạo Làm Con_BD: Khánh Linh (Lớp tiếng Nhật 1.73)
My Mummy_BD: HV lớp Anh văn TN 1.13
My Mummy_BD: HV lớp Anh văn TN 1.13
Lời Con Hứa_Biểu diễn: Học viên lớp TN 1.13
Lời Con Hứa_Biểu diễn: Học viên lớp TN 1.13
Còn Thương Rau Đắng Sau Hè_BD: Thầy Trung
Còn Thương Rau Đắng Sau Hè_BD: Thầy Trung

Huyền Thoại Mẹ_BD: Học viên lớp tiếng Hàn 1.17
Huyền Thoại Mẹ_BD: Học viên lớp tiếng Hàn 1.17
Nỗi Buồn Mẹ Tôi_BD: HV lớp tiếng Hàn 2.14
Nỗi Buồn Mẹ Tôi_BD: HV lớp tiếng Hàn 2.14
Nhật Ký Của Mẹ_BD: Học viên lớp Toeic 2
Nhật Ký Của Mẹ_BD: Học viên lớp Toeic 2
Mẹ_BD: Bích Phượng (Lớp tiếng Hàn 1.19)
Mẹ_BD: Bích Phượng (Lớp tiếng Hàn 1.19)

Con Yêu Mẹ_BD: Học viên lớp tiếng Hàn 2.09
Con Yêu Mẹ_BD: Học viên lớp tiếng Hàn 2.09
Phận Xa Cha Mẹ_BD: HV lớp tiếng Anh 1267
Phận Xa Cha Mẹ_BD: HV lớp tiếng Anh 1267
Bông Hồng Cài Áo_BD: Thầy Huy (GV tiếng Anh)
Bông Hồng Cài Áo_BD: Thầy Huy (GV tiếng Anh)
Nơi Ấy Con Tìm Về_BD: Lớp Anh văn thiếu nhi 1.13
Nơi Ấy Con Tìm Về_BD: Lớp Anh văn thiếu nhi 1.13

Cát Bụi_BD: Trương Văn Thanh (lớp tiếng Anh 1251)
Cát Bụi_BD: Trương Văn Thanh (lớp tiếng Anh 1251)
Múa Côn_BD: Thầy Trung (GV tiếng Nhật)
Múa Côn_BD: Thầy Trung (GV tiếng Nhật)
Gặp Mẹ Trong Mơ_BD: Lớp Anh văn thiếu nhi 1.13
Gặp Mẹ Trong Mơ_BD: Lớp Anh văn thiếu nhi 1.13
Ba Kể Con Nghe_BD: Học viên lớp tiếng Hoa 1.34
Ba Kể Con Nghe_BD: Học viên lớp tiếng Hoa 1.34

Lạy Phật Quan Âm_BD: Thầy Toàn (GV tiếng Nhật)
Lạy Phật Quan Âm_BD: Thầy Toàn (GV tiếng Nhật)
Tình Mẹ_BD: Học viên lớp LS 1250
Tình Mẹ_BD: Học viên lớp LS 1250
Phát biểu bế mạc đêm văn nghệ mừng Vu Lan 2016
Phát biểu bế mạc đêm văn nghệ mừng Vu Lan 2016
 
You are here Văn nghệ Vu Lan 2016 (đêm 21-8)