• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Chùa Lá Khai mạc văn nghệ cúng dường


Chùa Lá Khai mạc văn nghệ cúng dường
Chùa Lá Khai mạc văn nghệ cúng dường
Đứa bé (Thùy Vân - học viên)
Đứa bé (Thùy Vân - học viên)
Mẹ Quan Âm (Vang Quốc Hải)
Mẹ Quan Âm (Vang Quốc Hải)
Hình bóng quê nhà (Tử Long & Vân Anh)
Hình bóng quê nhà (Tử Long & Vân Anh)

Phật là ánh từ quang (Địa Hải)
Phật là ánh từ quang (Địa Hải)
Đạo tràng tịnh độ (GV. Lê Đức Toàn)
Đạo tràng tịnh độ (GV. Lê Đức Toàn)
Lạy Phật Quan Âm (GV. Lê Đức Toàn)
Lạy Phật Quan Âm (GV. Lê Đức Toàn)
Đồng thoại (HV. Hoàng Vinh & Quang Vinh)
Đồng thoại (HV. Hoàng Vinh & Quang Vinh)

Mừng Phật ra đời (Quách Thành Danh)
Mừng Phật ra đời (Quách Thành Danh)
Đường về hai thôn (Quách Thành Danh)
Đường về hai thôn (Quách Thành Danh)
Về quê ngoại (Thành Danh & Đức Toàn)
Về quê ngoại (Thành Danh & Đức Toàn)
Tựa cánh bèo trôi (Quách Thành Danh)
Tựa cánh bèo trôi (Quách Thành Danh)

Kính Phật (Mỹ Dung - học viên)
Kính Phật (Mỹ Dung - học viên)
Mẹ yêu (Tốp ca học viên)
Mẹ yêu (Tốp ca học viên)
Ca khúc: Mẹ (Lê Sang)
Ca khúc: Mẹ (Lê Sang)
Đạo tràng tịnh độ (Trương Bảo Khang)
Đạo tràng tịnh độ (Trương Bảo Khang)

Cha tôi (Học viên lớp ngoại ngữ)
Cha tôi (Học viên lớp ngoại ngữ)
Múa: Những ngôi sao nhỏ (HV. thiếu nhi)
Múa: Những ngôi sao nhỏ (HV. thiếu nhi)
Đạo vàng tịnh độ (Tiến Đạt - học viên)
Đạo vàng tịnh độ (Tiến Đạt - học viên)
Mừng khánh đản (Phật tử chùa Lá)
Mừng khánh đản (Phật tử chùa Lá)

Nguyện tựa ánh từ quang (Trung Hiền)
Nguyện tựa ánh từ quang (Trung Hiền)
LK. Kiếp phận con người (Trung Hiền)
LK. Kiếp phận con người (Trung Hiền)
Chiến công thầm lặng (NSƯT Phượng Hằng)
Chiến công thầm lặng (NSƯT Phượng Hằng)
Gặp gỡ tài năng lạ (Nhóm hài Hồng Tài)
Gặp gỡ tài năng lạ (Nhóm hài Hồng Tài)

Theo dấu kinh xưa (NSND-TS Bạch Tuyết)
Theo dấu kinh xưa (NSND-TS Bạch Tuyết)
Về đây em (DVĐẢ Lý Hùng)
Về đây em (DVĐẢ Lý Hùng)
Ngày tết quê em (DVĐẢ Lý Hùng)
Ngày tết quê em (DVĐẢ Lý Hùng)
Mùa hè yêu thương (Tốp ca GV lớp Hoa văn)
Mùa hè yêu thương (Tốp ca GV lớp Hoa văn)

Lạy mẹ Quan Âm (Anh Tâm)
Lạy mẹ Quan Âm (Anh Tâm)
Phận xa cha mẹ (Anh Tâm & Phương Hằng)
Phận xa cha mẹ (Anh Tâm & Phương Hằng)
Diệu pháp liên hoa (GV. Lê Đức Toàn)
Diệu pháp liên hoa (GV. Lê Đức Toàn)
Trăng rằm tháng tư (Nguyễn Phúc)
Trăng rằm tháng tư (Nguyễn Phúc)

Nhịp vui khánh đản (Nguyễn Phúc)
Nhịp vui khánh đản (Nguyễn Phúc)
Ba kể con nghe (Tốp ca học viên)
Ba kể con nghe (Tốp ca học viên)
Nơi ấy con tìm về (Tốp ca học viên)
Nơi ấy con tìm về (Tốp ca học viên)
Chấp tay niệm Phật (Dương Hồng Loan)
Chấp tay niệm Phật (Dương Hồng Loan)

Áo mới Cà Mau (Dương Hồng Loan)
Áo mới Cà Mau (Dương Hồng Loan)
Tỉnh ngộ (Dương Hồng Loan)
Tỉnh ngộ (Dương Hồng Loan)
Duyên phận (Dương Hồng Loan)
Duyên phận (Dương Hồng Loan)
Một lần thôi (Dương Hồng Loan)
Một lần thôi (Dương Hồng Loan)
You are here Văn nghệ mừng Phật đản 2016