• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Tốp múa thiếu nhi


Tốp múa thiếu nhi
Tốp múa thiếu nhi
Đạo làm con (Phùng Nhật Huy)
Đạo làm con (Phùng Nhật Huy)
Liên khúc Mẹ (Phùng Nhật Huy)
Liên khúc Mẹ (Phùng Nhật Huy)
Phật đang trong ta (Xuân Mai - Học viên)
Phật đang trong ta (Xuân Mai - Học viên)

Chấp tay niệm Phật (Hiền & Lan - Học viên)
Chấp tay niệm Phật (Hiền & Lan - Học viên)
Nghĩa mẹ (Lâm Hùng)
Nghĩa mẹ (Lâm Hùng)
Mồ côi (Lâm Hùng)
Mồ côi (Lâm Hùng)
Khóc ướt, khóc cười (Nhóm hài Phương Bình)
Khóc ướt, khóc cười (Nhóm hài Phương Bình)

Nơi ấy con tìm về (Dương Khánh)
Nơi ấy con tìm về (Dương Khánh)
Đời tôi đi tu (Anh Tâm)
Đời tôi đi tu (Anh Tâm)
Ánh đạo vàng (Đông Quân)
Ánh đạo vàng (Đông Quân)
Nghiên cứu sinh nước ngoài song ca
Nghiên cứu sinh nước ngoài song ca

Án ma ni bát di hồng (Liêng Kiến Quang)
Án ma ni bát di hồng (Liêng Kiến Quang)
Trăng tròn tháng tư (Liêng Kiến Quang)
Trăng tròn tháng tư (Liêng Kiến Quang)
Ngày đầu tiên đi học (Học viên)
Ngày đầu tiên đi học (Học viên)
Đất nước lời ru (Học viên)
Đất nước lời ru (Học viên)

Thích Ca giáng trần (Trương Bảo Khang)
Thích Ca giáng trần (Trương Bảo Khang)
Hôm nay ta về đây (Học viên)
Hôm nay ta về đây (Học viên)
Xin cho con một niềm tin (Học viên)
Xin cho con một niềm tin (Học viên)
Gặp mẹ trong mơ (Học viên)
Gặp mẹ trong mơ (Học viên)

Chú đại bi (Phương Nghi)
Chú đại bi (Phương Nghi)
Con bướm xinh (Phương Nghi)
Con bướm xinh (Phương Nghi)
Nhân duyên (Dương Hạo Nhiên)
Nhân duyên (Dương Hạo Nhiên)
Tình là sợi tơ (Dương Hạo Nhiên)
Tình là sợi tơ (Dương Hạo Nhiên)

Diệu pháp liên hoa (Kim Duy Tuấn)
Diệu pháp liên hoa (Kim Duy Tuấn)
Đêm khánh đản (Kim Linh)
Đêm khánh đản (Kim Linh)
Áo mới Cà Mau (Kim Linh)
Áo mới Cà Mau (Kim Linh)
Ánh đạo vàng (Tuấn Quốc)
Ánh đạo vàng (Tuấn Quốc)

LK Nửa vầng trăng (Tuấn Quốc)
LK Nửa vầng trăng (Tuấn Quốc)
Nguyện tựa ánh từ quang (Trung Hiền)
Nguyện tựa ánh từ quang (Trung Hiền)
LK: Thua một người dưng (Trung Hiền)
LK: Thua một người dưng (Trung Hiền)
Chú tiểu ngây thơ (Chế Thanh
Chú tiểu ngây thơ (Chế Thanh

Lạy Phật Quan Âm (Chế Thanh)
Lạy Phật Quan Âm (Chế Thanh)
Ca khúc: Ngỡ (Trương Bảo Khang)
Ca khúc: Ngỡ (Trương Bảo Khang)
Mừng Phật ra đời (Quách Thành Danh)
Mừng Phật ra đời (Quách Thành Danh)
Về đâu mái tóc người thương (Q. Thành Danh)
Về đâu mái tóc người thương (Q. Thành Danh)

Duyên kiếp (Quách Thành Danh)
Duyên kiếp (Quách Thành Danh)
 
You are here Văn nghệ mừng Phật đản 2015