• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Đêm thơ, nhạc tưởng niệm cố thi sĩ Đông Hải


Đêm thơ, nhạc tưởng niệm cố thi sĩ Đông Hải
Đêm thơ, nhạc tưởng niệm cố thi sĩ Đông Hải
Một cõi đi về_biểu diễn: Linh Nhâm
Một cõi đi về_biểu diễn: Linh Nhâm
Bài thơ: Quê hương tôi_diễn ngâm: Ngọc Sa
Bài thơ: Quê hương tôi_diễn ngâm: Ngọc Sa
Ca khúc: Về Thăng Long_biểu diễn: Thế Luật
Ca khúc: Về Thăng Long_biểu diễn: Thế Luật

Ca khúc: Mẹ của tôi_biểu diễn: Ngọc Liên
Ca khúc: Mẹ của tôi_biểu diễn: Ngọc Liên
Một trái tim thơ_diễn ngâm: Đình Nguyễn
Một trái tim thơ_diễn ngâm: Đình Nguyễn
Pround of You_biểu diễn: Út Hậu và Ngân An
Pround of You_biểu diễn: Út Hậu và Ngân An
Giáo viên nước ngoài chia sẻ tại đêm thơ
Giáo viên nước ngoài chia sẻ tại đêm thơ

Nhà thơ Bích Nhãn Hồ chia sẻ thơ ca
Nhà thơ Bích Nhãn Hồ chia sẻ thơ ca
Thơ: Một ngàn năm_diễn ngâm: Linh Nhâm
Thơ: Một ngàn năm_diễn ngâm: Linh Nhâm
Con thuyền không bến_biểu diễn: Cao Hưng
Con thuyền không bến_biểu diễn: Cao Hưng
Bài thơ: Tâm huyết_diễn ngâm: Vũ Ban
Bài thơ: Tâm huyết_diễn ngâm: Vũ Ban

Ca khúc: Trở về thôn cũ_biểu diễn: Xuân Miên
Ca khúc: Trở về thôn cũ_biểu diễn: Xuân Miên
Tác phẩm: Thơ_diễn ngâm: Đông Nguyên
Tác phẩm: Thơ_diễn ngâm: Đông Nguyên
Ca khúc: Thu buồn_biểu diễn: Công Nghiệp
Ca khúc: Thu buồn_biểu diễn: Công Nghiệp
 
You are here Đêm thơ tưởng niệm Đông Hải