• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Khai mạc Lễ tri ân Ngày Nhà giáo VN 2014


Khai mạc Lễ tri ân Ngày Nhà giáo VN 2014
Khai mạc Lễ tri ân Ngày Nhà giáo VN 2014
Biểu diễn múa: Chùa tôi_Lâm Thị Ngọc Thúy
Biểu diễn múa: Chùa tôi_Lâm Thị Ngọc Thúy
Quê hương mấy nhịp cầu tre_Vân My
Quê hương mấy nhịp cầu tre_Vân My
Lời của thầy_diễn ngâm: Mộng Trinh
Lời của thầy_diễn ngâm: Mộng Trinh

Thầy cho em mùa xuân_Lớp Anh văn 1.21
Thầy cho em mùa xuân_Lớp Anh văn 1.21
Nắng ấm sân trường_BD: Linh Nhâm
Nắng ấm sân trường_BD: Linh Nhâm
Ngày xưa hoàng thị_biểu diễn: Linh Nhâm
Ngày xưa hoàng thị_biểu diễn: Linh Nhâm
Giấc mơ thần tiên_Lớp tiếng Anh 1173
Giấc mơ thần tiên_Lớp tiếng Anh 1173

Câu đợi Câu chờ_biểu diễn: Kim Oanh
Câu đợi Câu chờ_biểu diễn: Kim Oanh
I hate my self_biểu diễn: Vang Quốc Hải
I hate my self_biểu diễn: Vang Quốc Hải
Người Thầy_biểu diễn: Tuyết Diễm & Ngọc Bích
Người Thầy_biểu diễn: Tuyết Diễm & Ngọc Bích
Ca cổ: Trả tôi về_biểu diễn: Phương Bình
Ca cổ: Trả tôi về_biểu diễn: Phương Bình

Ngày ấy bạn và tôi_Nam Phong (lớp tiếng Hoa)
Ngày ấy bạn và tôi_Nam Phong (lớp tiếng Hoa)
Tiết mục: Ảo thuật_biểu diễn: bé Thư Kỳ
Tiết mục: Ảo thuật_biểu diễn: bé Thư Kỳ
Rạng rỡ Việt Nam_Học viên lớp Toeic 1.03
Rạng rỡ Việt Nam_Học viên lớp Toeic 1.03
Lục tỉnh miền Tây_biểu diễn: Sơn Hạ
Lục tỉnh miền Tây_biểu diễn: Sơn Hạ

Lá thư gửi thầy_Lớp Anh văn thiếu nhi 2.02
Lá thư gửi thầy_Lớp Anh văn thiếu nhi 2.02
Ca khúc: Kỷ niệm_biểu diễn: Kim Chi
Ca khúc: Kỷ niệm_biểu diễn: Kim Chi
Cô giáo em_biểu diễn: bé Kim Ngân
Cô giáo em_biểu diễn: bé Kim Ngân
Ca khúc: Ly biệt_biểu diễn: Nguyễn Minh
Ca khúc: Ly biệt_biểu diễn: Nguyễn Minh

Người thầy năm xưa_Lớp tiếng Hoa 1.02
Người thầy năm xưa_Lớp tiếng Hoa 1.02
Tiết mục: Ảo thuật_biểu diễn: Minh Khoa
Tiết mục: Ảo thuật_biểu diễn: Minh Khoa
Qua cơn mê_Trương Văn Thanh - Lớp tiếng Hoa
Qua cơn mê_Trương Văn Thanh - Lớp tiếng Hoa
Liên khúc: Thua một người dưng_Trung Hiền
Liên khúc: Thua một người dưng_Trung Hiền

Ca khúc: Lá cờ_biểu diễn: Võ Hoàng Cường
Ca khúc: Lá cờ_biểu diễn: Võ Hoàng Cường
Ca khúc: Ba tháng tạ từ_biểu diễn: Kim Phượng
Ca khúc: Ba tháng tạ từ_biểu diễn: Kim Phượng
Ba kể con nghe_Lớp tiếng Anh 1174
Ba kể con nghe_Lớp tiếng Anh 1174
Ở trường cô dạy em thế đấy_BD: Minh Trang
Ở trường cô dạy em thế đấy_BD: Minh Trang

Về chùa sám hối_biểu diễn: Quách Tuấn Du
Về chùa sám hối_biểu diễn: Quách Tuấn Du
Ca khúc: Việt Nam ơi_biểu diễn: Huỳnh Thi
Ca khúc: Việt Nam ơi_biểu diễn: Huỳnh Thi
Anh muốn em sống sao_BD: Thái La Đa
Anh muốn em sống sao_BD: Thái La Đa
Sa mưa giông_biểu diễn: Quách Tuấn Du
Sa mưa giông_biểu diễn: Quách Tuấn Du

Mặt trời bé con_biểu diễn: Minh Trang
Mặt trời bé con_biểu diễn: Minh Trang
Ca khúc: Tôi yêu_BD: Trương Bảo Khang
Ca khúc: Tôi yêu_BD: Trương Bảo Khang
Đạo làm con (Quách Beem)_BD: bé La Mây
Đạo làm con (Quách Beem)_BD: bé La Mây
Đạo làm con (Ngọc Sơn)_BD: Quách Tuấn Du
Đạo làm con (Ngọc Sơn)_BD: Quách Tuấn Du
You are here Ngày Nhà giáo Việt Nam 2014