• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

01_Lời giới thiệu tập thơ: Thu về lỗi hẹn


01_Lời giới thiệu tập thơ: Thu về lỗi hẹn
01_Lời giới thiệu tập thơ: Thu về lỗi hẹn
02_Tìm về - thể hiện: Hồng Vân
02_Tìm về - thể hiện: Hồng Vân
03_Quê tôi - thể hiện: Thúy Vinh
03_Quê tôi - thể hiện: Thúy Vinh
04_Một nửa hồn anh - thể hiện: Ngọc Sang
04_Một nửa hồn anh - thể hiện: Ngọc Sang

05_Hạ về nhớ anh - thể hiện: Mộng Trinh
05_Hạ về nhớ anh - thể hiện: Mộng Trinh
06_Hạ về nhớ anh - thể hiện: Trâm Nguyên
06_Hạ về nhớ anh - thể hiện: Trâm Nguyên
07_Nhớ cha - thể hiện: Hồng Vân
07_Nhớ cha - thể hiện: Hồng Vân
08_Hỏi ai - thể hiện: Mộng Trinh
08_Hỏi ai - thể hiện: Mộng Trinh

09_Còn nhớ không anh - thể hiện: Tiên Trà
09_Còn nhớ không anh - thể hiện: Tiên Trà
10_Hạnh phúc bên nhau - thể hiện: Linh Nhâm
10_Hạnh phúc bên nhau - thể hiện: Linh Nhâm
11_Mùa thu đợi em - thể hiện: Ngọc Sang
11_Mùa thu đợi em - thể hiện: Ngọc Sang
12_Mong đợi - thể hiện: Trâm Nguyên
12_Mong đợi - thể hiện: Trâm Nguyên

13_Đạo - thể hiện: Linh Nhâm
13_Đạo - thể hiện: Linh Nhâm
14_Valentine - Tình yêu - thể hiện: Tiên Trà
14_Valentine - Tình yêu - thể hiện: Tiên Trà
15_Mưa chiều mùa hạ - thể hiện: Hồng Vân
15_Mưa chiều mùa hạ - thể hiện: Hồng Vân
16_Anh muốn - thể hiện: Trâm Vũ
16_Anh muốn - thể hiện: Trâm Vũ

17_Thu về lỗi hẹn - thể hiện: Thúy Vinh
17_Thu về lỗi hẹn - thể hiện: Thúy Vinh
18_Em là tất cả - thể hiện: Mộng Trinh
18_Em là tất cả - thể hiện: Mộng Trinh
19_Lời kết tuyển tập thơ: Thu về lỗi hẹn
19_Lời kết tuyển tập thơ: Thu về lỗi hẹn
 
You are here Tuyển tập thơ Hoàng Nam