• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Khai mạc Văn nghệ cúng dường Phật đản 2014


Khai mạc Văn nghệ cúng dường Phật đản 2014
Khai mạc Văn nghệ cúng dường Phật đản 2014
Giới thiệu chương trình văn nghệ mừng Phật đản
Giới thiệu chương trình văn nghệ mừng Phật đản
Phật đang trong ta_Biểu diễn: Lớp tiếng Nhật 102
Phật đang trong ta_Biểu diễn: Lớp tiếng Nhật 102
Chuyện đời_Biểu diễn: Minh Trang
Chuyện đời_Biểu diễn: Minh Trang

Phật Thích Ca giáng trần_BD: Lê Hồng Thắm
Phật Thích Ca giáng trần_BD: Lê Hồng Thắm
Mẹ hiền Quan Âm_Biểu diễn: Lê Hồng Thắm
Mẹ hiền Quan Âm_Biểu diễn: Lê Hồng Thắm
Nhành dương cứu khổ_Biểu diễn: Thu Nguyệt
Nhành dương cứu khổ_Biểu diễn: Thu Nguyệt
Tâm sự Tất Đạt Đa_Biểu diễn: Nguyễn Quang
Tâm sự Tất Đạt Đa_Biểu diễn: Nguyễn Quang

Mừng Phật ra đời_BD: Ng. Thắng - Mỹ Tuyền
Mừng Phật ra đời_BD: Ng. Thắng - Mỹ Tuyền
Điệu ví dặm là em_Biểu diễn: Kim Oanh
Điệu ví dặm là em_Biểu diễn: Kim Oanh
Đứa trẻ mồ côi_BD: Vương Hiền - Phượng Hiếu
Đứa trẻ mồ côi_BD: Vương Hiền - Phượng Hiếu
Lối đi an lành_Biểu diễn: Quang Hiệp
Lối đi an lành_Biểu diễn: Quang Hiệp

Cánh buồm chuyển bến_BD: Kim Phượng
Cánh buồm chuyển bến_BD: Kim Phượng
Đôi chân trần_BD: Lê Hữu Thọ - Lớp nghe nói 1132
Đôi chân trần_BD: Lê Hữu Thọ - Lớp nghe nói 1132
Lạy Phật Quan Âm_BD: Thùy Dương - Lớp Toeic 1
Lạy Phật Quan Âm_BD: Thùy Dương - Lớp Toeic 1
Nam mô A Di Đà_Biểu diễn: Đặng Anh Tuấn
Nam mô A Di Đà_Biểu diễn: Đặng Anh Tuấn

Bức họa đồng quê_BD: Đặng Anh Tuấn
Bức họa đồng quê_BD: Đặng Anh Tuấn
Đường nào an lạc_Biểu diễn: Trung Hậu
Đường nào an lạc_Biểu diễn: Trung Hậu
Đạo tràng tịnh độ_Biểu diễn: Trung Hậu
Đạo tràng tịnh độ_Biểu diễn: Trung Hậu
Quan Âm ngàn mắt ngàn tay_Biểu diễn: Đức Vinh
Quan Âm ngàn mắt ngàn tay_Biểu diễn: Đức Vinh

Xây nên niềm vui_Biểu diễn: Đức Vinh
Xây nên niềm vui_Biểu diễn: Đức Vinh
Trăng tròn tháng tư_Linh Phương - tiếng Nhật 102
Trăng tròn tháng tư_Linh Phương - tiếng Nhật 102
Ca khúc: Mẹ_Biểu diễn: Nam Nguyễn
Ca khúc: Mẹ_Biểu diễn: Nam Nguyễn
Ca khúc: Alibaba_Biểu diễn: Nam Nguyễn
Ca khúc: Alibaba_Biểu diễn: Nam Nguyễn

Ca khúc: Giác ngộ_Biểu diễn: Thiên Túc
Ca khúc: Giác ngộ_Biểu diễn: Thiên Túc
Hạnh nguyện Quan Âm_Biểu diễn: Thùy Vân
Hạnh nguyện Quan Âm_Biểu diễn: Thùy Vân
Lỗi tại ai _Biểu diễn: nhóm hài Hoàng Tơ
Lỗi tại ai _Biểu diễn: nhóm hài Hoàng Tơ
Ca khúc: Tâm niệm_Biểu diễn: Đông Quân
Ca khúc: Tâm niệm_Biểu diễn: Đông Quân

Gặp nhau làm ngơ_Biểu diễn: Đông Quân
Gặp nhau làm ngơ_Biểu diễn: Đông Quân
Giới thiệu phần 2 chương trình văn nghệ
Giới thiệu phần 2 chương trình văn nghệ
Mừng đêm khánh đản_BD: Văn nghệ Liên Hoa
Mừng đêm khánh đản_BD: Văn nghệ Liên Hoa
Hát mừng khánh đản_BD: Văn nghệ  Liên Hoa
Hát mừng khánh đản_BD: Văn nghệ Liên Hoa

Ánh đạo vàng_Biểu diễn: Thùy Dương
Ánh đạo vàng_Biểu diễn: Thùy Dương
Tây Nguyên mừng Phật đản_BD: Phương Anh
Tây Nguyên mừng Phật đản_BD: Phương Anh
Pháp âm từ bi_BD: Đoàn Văn nghệ Liên Hoa
Pháp âm từ bi_BD: Đoàn Văn nghệ Liên Hoa
Khúc hát Liên Hoa_Biểu diễn: Ngọc Mỹ Linh
Khúc hát Liên Hoa_Biểu diễn: Ngọc Mỹ Linh

Lạy Phật Quan Âm_Biểu diễn: Thảo Nghi
Lạy Phật Quan Âm_Biểu diễn: Thảo Nghi
Bức họa đồng quê_Biểu diễn: Thảo Nghi
Bức họa đồng quê_Biểu diễn: Thảo Nghi
Ca múa: Hồi tâm_BD: Đoàn Văn nghệ Liên Hoa
Ca múa: Hồi tâm_BD: Đoàn Văn nghệ Liên Hoa
Ca khúc: Tỉnh giấc_Biểu diễn: Yến Phương
Ca khúc: Tỉnh giấc_Biểu diễn: Yến Phương

Một trái tim một quê hương_BD: Yến Phương
Một trái tim một quê hương_BD: Yến Phương
LK: Dân ca ba miền_BD: Đoàn Văn nghệ Liên Hoa
LK: Dân ca ba miền_BD: Đoàn Văn nghệ Liên Hoa
Hướng về ngày hội Long Hoa_Biểu diễn: Minh Chiếu
Hướng về ngày hội Long Hoa_Biểu diễn: Minh Chiếu
Thoát vòng trầm luân_Biểu diễn: Ngọc Mỹ Linh
Thoát vòng trầm luân_Biểu diễn: Ngọc Mỹ Linh

Về đây bên nhau_Biểu diễn: Mai Phương
Về đây bên nhau_Biểu diễn: Mai Phương
Ca khúc: Mẹ Yêu_Biểu diễn: Mai Phương
Ca khúc: Mẹ Yêu_Biểu diễn: Mai Phương
Ca khúc: Đạo Phật_Biểu diễn: Hồ Quang Lộc
Ca khúc: Đạo Phật_Biểu diễn: Hồ Quang Lộc
Ca khúc: Hương quê_Biểu diễn: Hồ Quang Lộc
Ca khúc: Hương quê_Biểu diễn: Hồ Quang Lộc

Trăng tròn tháng tư_Biểu diễn: Anh Tâm
Trăng tròn tháng tư_Biểu diễn: Anh Tâm
Lạy Phật Quan Âm_Biểu diễn: Anh Tâm
Lạy Phật Quan Âm_Biểu diễn: Anh Tâm
Chắp tay niệm Phật_Biểu diễn: Kha Ly
Chắp tay niệm Phật_Biểu diễn: Kha Ly
Nụ cười khai tâm_BD: Thanh Duy - Kha Ly
Nụ cười khai tâm_BD: Thanh Duy - Kha Ly

Rửa trôi bụi trần_Biểu diễn: Anh Tài
Rửa trôi bụi trần_Biểu diễn: Anh Tài
Ca khúc: Mẹ là Phật_Biểu diễn: Anh Tài
Ca khúc: Mẹ là Phật_Biểu diễn: Anh Tài
Xin thành tâm sám hối_BD: Ngọc Mỹ Linh
Xin thành tâm sám hối_BD: Ngọc Mỹ Linh
Con xin sám hối_Biểu diễn: Hồ Quang Hiếu
Con xin sám hối_Biểu diễn: Hồ Quang Hiếu

Năm ấy con tìm về_Biểu diễn: Hồ Quang Hiếu
Năm ấy con tìm về_Biểu diễn: Hồ Quang Hiếu
Giấc mơ tự tại_Biểu diễn: Thiên Túc
Giấc mơ tự tại_Biểu diễn: Thiên Túc
Cuộc sống muôn màu_Biểu diễn: Thiên Túc
Cuộc sống muôn màu_Biểu diễn: Thiên Túc
 
You are here Văn nghệ mừng Phật đản 2014