• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Chùa Lá khai mạc Lễ tưởng niệm Quốc tổ Hùng Vương


Chùa Lá khai mạc Lễ tưởng niệm Quốc tổ Hùng Vương
Chùa Lá khai mạc Lễ tưởng niệm Quốc tổ Hùng Vương
Huyền sử Âu Lạc_biểu diễn: Nhóm múa Ti Tan
Huyền sử Âu Lạc_biểu diễn: Nhóm múa Ti Tan
Sài Gòn đẹp lắm_biểu diễn: Hà Anh Tú
Sài Gòn đẹp lắm_biểu diễn: Hà Anh Tú
Dòng máu Lạc Hồng_Lớp tiếng Anh LS 1103
Dòng máu Lạc Hồng_Lớp tiếng Anh LS 1103

Ca khúc: Hai quê_biểu diễn: Ngọc Vũ
Ca khúc: Hai quê_biểu diễn: Ngọc Vũ
Việt Nam quê hương tôi_Lớp tiếng Anh LS 1102
Việt Nam quê hương tôi_Lớp tiếng Anh LS 1102
Biểu diễn ảo thuật_Ảo thuật gia Copper Huy
Biểu diễn ảo thuật_Ảo thuật gia Copper Huy
Ca khúc: Người Việt Nam_biểu diễn: Thiên Túc
Ca khúc: Người Việt Nam_biểu diễn: Thiên Túc

Bạch Đằng Giang_biểu diễn: Nhóm múa Ti Tan
Bạch Đằng Giang_biểu diễn: Nhóm múa Ti Tan
Người tình mùa đông_Lớp tiếng Nhật 102
Người tình mùa đông_Lớp tiếng Nhật 102
Thương quá Việt Nam_BD: Thu Nguyệt
Thương quá Việt Nam_BD: Thu Nguyệt
Ánh trăng nói hộ lòng tôi_Lớp tiếng Hoa 102
Ánh trăng nói hộ lòng tôi_Lớp tiếng Hoa 102

Hát về cây lúa hôm nay_BD: Linh Nhâm
Hát về cây lúa hôm nay_BD: Linh Nhâm
Khúc yêu thương_Minh Luyến (Lớp tiếng Anh)
Khúc yêu thương_Minh Luyến (Lớp tiếng Anh)
Ca khúc: Mẹ quê_biểu diễn: Ngọc Đức
Ca khúc: Mẹ quê_biểu diễn: Ngọc Đức
Bản hùng ca chim lạc_Lớp tiếng Nhật 102
Bản hùng ca chim lạc_Lớp tiếng Nhật 102

Ca khúc: Nhạt nắng_biểu diễn: Kim Phượng
Ca khúc: Nhạt nắng_biểu diễn: Kim Phượng
Nỗi buồn mẹ tôi_Học viên lớp 1122
Nỗi buồn mẹ tôi_Học viên lớp 1122
Người mẹ của tôi_biểu diễn: Minh Trang
Người mẹ của tôi_biểu diễn: Minh Trang
Ca khúc: Mẹ yêu_Học viên lớp tiếng Anh
Ca khúc: Mẹ yêu_Học viên lớp tiếng Anh

Múa: Dòng máu Lạc Hồng_Nhóm múa Ti Tan
Múa: Dòng máu Lạc Hồng_Nhóm múa Ti Tan
 
You are here Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2014