• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Khai mạc họp mặt tất niên năm 2013


Khai mạc họp mặt tất niên năm 2013
Khai mạc họp mặt tất niên năm 2013
Ngày xuân tái ngộ_biểu diễn: Kim Phượng
Ngày xuân tái ngộ_biểu diễn: Kim Phượng
Trăng về thôn dã_biểu diễn: Minh Trang
Trăng về thôn dã_biểu diễn: Minh Trang
Tôi đi tìm lại một mùa xuân_biểu diễn: Trần Sâm
Tôi đi tìm lại một mùa xuân_biểu diễn: Trần Sâm

Nắng có còn xuân_biểu diễn: Nhóm Ti and Boy
Nắng có còn xuân_biểu diễn: Nhóm Ti and Boy
Em đi trên cỏ non_biểu diễn: Minh Lâm
Em đi trên cỏ non_biểu diễn: Minh Lâm
Tình ca mùa xuân_biểu diễn: Linh Nhâm
Tình ca mùa xuân_biểu diễn: Linh Nhâm
Ca khúc: Đêm đông_biểu diễn: Linh Nhâm
Ca khúc: Đêm đông_biểu diễn: Linh Nhâm

Tống biệt anh_diễn ngâm: nhà thơ Vũ Ban
Tống biệt anh_diễn ngâm: nhà thơ Vũ Ban
Tình ca_nhà thư pháp Triều Nguyên
Tình ca_nhà thư pháp Triều Nguyên
Chiều xuân_biểu diễn: Quyên Tây
Chiều xuân_biểu diễn: Quyên Tây
Búp bê cha cha cha_biểu diễn: Quyên Tây
Búp bê cha cha cha_biểu diễn: Quyên Tây

Miền Tây quê tôi_biểu diễn: Xuân Hiếu
Miền Tây quê tôi_biểu diễn: Xuân Hiếu
 
You are here Họp mặt tất niên năm 2013