• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Đại hội Hội Đá cảnh-Đá phong thủy TP.HCM (P.1)


Đại hội Hội Đá cảnh-Đá phong thủy TP.HCM (P.1)
Đại hội Hội Đá cảnh-Đá phong thủy TP.HCM (P.1)
Đại hội Hội Đá cảnh-Đá phong thủy TP.HCM (P.2)
Đại hội Hội Đá cảnh-Đá phong thủy TP.HCM (P.2)
Phóng sự: Hội Đá cảnh - Đá phong thủy TP.HCM
Phóng sự: Hội Đá cảnh - Đá phong thủy TP.HCM
Triển lãm đá cảnh phục vụ Đại hội
Triển lãm đá cảnh phục vụ Đại hội

Thuyết giảng: Chú Đại Bi_HT. Tuyên Hóa
Thuyết giảng: Chú Đại Bi_HT. Tuyên Hóa
Thuyết giảng: Những thai nhi vô tội_HT. Tuyên Hóa
Thuyết giảng: Những thai nhi vô tội_HT. Tuyên Hóa
Ca cổ: Đại hiếu Mục Kiền Liên_Châu Vương
Ca cổ: Đại hiếu Mục Kiền Liên_Châu Vương
Thương về cố đô_biểu diễn: Duy Sang
Thương về cố đô_biểu diễn: Duy Sang

ca khúc: Về quê_biểu diễn: Cẩm Như
ca khúc: Về quê_biểu diễn: Cẩm Như
Tình ca cây lúa_biểu diễn: Duy Tâm
Tình ca cây lúa_biểu diễn: Duy Tâm
Hai đứa giận nhau_BD: Hoàng Sang - Cẩm Như
Hai đứa giận nhau_BD: Hoàng Sang - Cẩm Như
Xin còn gọi tên nhau_biểu diễn: Linh Nhâm
Xin còn gọi tên nhau_biểu diễn: Linh Nhâm

Một đời người một rừng cây_BD: Kim Chi
Một đời người một rừng cây_BD: Kim Chi
Đường tới ngôi sao (Thái La Đa)
Đường tới ngôi sao (Thái La Đa)
 
You are here Các video tư liệu khác