• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Trung thu đến trẻ em dân tộc vùng xa


Trung thu đến trẻ em dân tộc vùng xa
Trung thu đến trẻ em dân tộc vùng xa
Chuẩn bị quà trung thu cho chương trình
Chuẩn bị quà trung thu cho chương trình
Biểu diễn múa lân
Biểu diễn múa lân
Khai mạc, tặng quà và trao thư cám ơn
Khai mạc, tặng quà và trao thư cám ơn

Tổ chức trò chơi vui trung thu
Tổ chức trò chơi vui trung thu
Chùa Lá Gò Vấp phát quà trung thu
Chùa Lá Gò Vấp phát quà trung thu
Cuội ơi đừng buồn_bé Thư Kỳ & Vương Quốc
Cuội ơi đừng buồn_bé Thư Kỳ & Vương Quốc
 
You are here Trăng yêu thương năm 2013