• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Giới thiệu đêm thơ Sen nở trời Tây


Giới thiệu đêm thơ Sen nở trời Tây
Giới thiệu đêm thơ Sen nở trời Tây
Phát biểu khai mạc đêm thơ
Phát biểu khai mạc đêm thơ
Nhạc phẩm Hoài nhớ - Nguyễn Đắc Phúc
Nhạc phẩm Hoài nhớ - Nguyễn Đắc Phúc
Gởi dòng sông quê hương - Thúy Vinh
Gởi dòng sông quê hương - Thúy Vinh

Phát biểu của  Đại đức Thích Trung Đạo
Phát biểu của Đại đức Thích Trung Đạo
Tiễn người_Hồng Luyến
Tiễn người_Hồng Luyến
Quán treo_Bùi Hiến
Quán treo_Bùi Hiến
Vô thường hoa_Thích Minh Đức
Vô thường hoa_Thích Minh Đức

Hẹn cuộc tương phùng_Nhật Quỳnh
Hẹn cuộc tương phùng_Nhật Quỳnh
Nhà thơ Nguyễn Tánh
Nhà thơ Nguyễn Tánh
Tuyệt tình ca_Ngọc Sang
Tuyệt tình ca_Ngọc Sang
Bên kia ngã rẽ_Viết Đức
Bên kia ngã rẽ_Viết Đức

Nghệ sĩ Nguyễn Văn Nho
Nghệ sĩ Nguyễn Văn Nho
Văn nghệ sĩ phương xa
Văn nghệ sĩ phương xa
Nghệ sĩ Ngọc Linh
Nghệ sĩ Ngọc Linh
Mẹ là Quê hương_Xuân Miên
Mẹ là Quê hương_Xuân Miên

Sen nở trời Tây_Thích Nguyên Thạnh
Sen nở trời Tây_Thích Nguyên Thạnh
Tráng khí ca_Thúy Vinh
Tráng khí ca_Thúy Vinh
Đêm trăng cha qua sông_Ngọc Sang
Đêm trăng cha qua sông_Ngọc Sang
Phát biểu cám ơn của GĐ Hàn Cung Thương
Phát biểu cám ơn của GĐ Hàn Cung Thương
You are here Đêm thơ "Sen nở trời Tây"