• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Khai mạc Trăng yêu thương 2012


Khai mạc Trăng yêu thương 2012
Khai mạc Trăng yêu thương 2012
Trung thu 2012_Phát quà cho các em
Trung thu 2012_Phát quà cho các em
Trung thu 2012_Trò chơi vận động
Trung thu 2012_Trò chơi vận động
Trung thu 2012_biểu diễn ảo thuật
Trung thu 2012_biểu diễn ảo thuật

Tự nguyện_Tốp ca Người khiếm thính
Tự nguyện_Tốp ca Người khiếm thính
Gieo niềm tin yêu_Tốp ca CLB khuyết tật trẻ
Gieo niềm tin yêu_Tốp ca CLB khuyết tật trẻ
Đời cần có bạn_biểu diễn: Văn Liễu
Đời cần có bạn_biểu diễn: Văn Liễu
Tuổi của trăng_biểu diễn: Hoài Phương
Tuổi của trăng_biểu diễn: Hoài Phương

Đọc thơ_biểu diễn: Bích Liên
Đọc thơ_biểu diễn: Bích Liên
Hãy vui lên đi_biểu diễn: Bảo Bàng
Hãy vui lên đi_biểu diễn: Bảo Bàng
Giữ lấy màu xanh_biểu diễn: Bảo Bàng
Giữ lấy màu xanh_biểu diễn: Bảo Bàng
Hai Lúa lên đời_biểu diễn: Mộng Quỳnh
Hai Lúa lên đời_biểu diễn: Mộng Quỳnh

Kiếp chọi gà_biểu diễn: Mộng Quỳnh
Kiếp chọi gà_biểu diễn: Mộng Quỳnh
Tây Du Ký_biểu diễn: Hải Thanh
Tây Du Ký_biểu diễn: Hải Thanh
Khóc vầng trăng_biểu diễn: bé Thư Kỳ
Khóc vầng trăng_biểu diễn: bé Thư Kỳ
Đời cần có bạn_biểu diễn: Nhất Lãm
Đời cần có bạn_biểu diễn: Nhất Lãm

Nói với em_biểu diễn: La Đa
Nói với em_biểu diễn: La Đa
Hãy hát lên_biểu diễn: La Đa
Hãy hát lên_biểu diễn: La Đa
Nước mắt mẹ hiền_biểu diễn: Đặng Gia Minh
Nước mắt mẹ hiền_biểu diễn: Đặng Gia Minh
Tình thơ_biểu diễn: Đặng Gia Minh
Tình thơ_biểu diễn: Đặng Gia Minh

Nhạc nước ngoài_biểu diễn: bé La Mây
Nhạc nước ngoài_biểu diễn: bé La Mây
Đất nước mến thương_bé La Mây
Đất nước mến thương_bé La Mây
Rau cải trời_biểu diễn: Trần Quang Hiệp
Rau cải trời_biểu diễn: Trần Quang Hiệp
 
You are here Trăng yêu thương năm 2012