• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Đạo làm con_biểu diễn: Trung Hiền


Khai mạc Văn nghệ Vu lan 2012
Khai mạc Văn nghệ Vu lan 2012
Lễ dâng hoa mừng Vu lan 2012
Lễ dâng hoa mừng Vu lan 2012
Thắp nến cầu nguyện Vu lan 2012
Thắp nến cầu nguyện Vu lan 2012
Đợi con về_biểu diễn: Đặng Hoàng Minh
Đợi con về_biểu diễn: Đặng Hoàng Minh