• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Khai mạc Văn nghệ cúng dường Phật đản 2013


Khai mạc Văn nghệ cúng dường Phật đản 2013
Khai mạc Văn nghệ cúng dường Phật đản 2013
Quê ương_NSND Bạch Tuyết và Phương Trần
Quê ương_NSND Bạch Tuyết và Phương Trần
Lòng mẹ_biểu diễn: ca sĩ Giao Linh
Lòng mẹ_biểu diễn: ca sĩ Giao Linh
Chuyến tàu hoàng hôn_biểu diễn: Giao Linh
Chuyến tàu hoàng hôn_biểu diễn: Giao Linh

Miền Tây quê em_Vân Anh - Triệu Tử Long
Miền Tây quê em_Vân Anh - Triệu Tử Long
17 năm trường hậ_biểu diễn: Triệu Tử Long
17 năm trường hậ_biểu diễn: Triệu Tử Long
Phật bà quan âm_biểu diễn: Bảo Khang
Phật bà quan âm_biểu diễn: Bảo Khang
Phật pháp trường tồn_biểu diễn: Tấn Linh
Phật pháp trường tồn_biểu diễn: Tấn Linh

Người già và em bé_Nhóm Trăng Khuyết
Người già và em bé_Nhóm Trăng Khuyết
Quê nhà_biểu diễn: nhóm Trăng Khuyết
Quê nhà_biểu diễn: nhóm Trăng Khuyết
Tấu hài: nhóm Lê Trí - Phước Thành
Tấu hài: nhóm Lê Trí - Phước Thành
Đêm pháp hoa_biểu diễn: Vương Kiệt
Đêm pháp hoa_biểu diễn: Vương Kiệt

Vụ án Mã Ngưu_Vương Kiệt - Phương Hằng
Vụ án Mã Ngưu_Vương Kiệt - Phương Hằng
Biểu diễn ảo thuật: Trần Định
Biểu diễn ảo thuật: Trần Định
ca khúc: Mẹ_biểu diễn: Đăng Huy
ca khúc: Mẹ_biểu diễn: Đăng Huy
 
You are here Văn nghệ mừng Phật đản 2012