• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Bạn đã từng học ở Trung tâm Ngoại ngữ miễn phí chưa?

Số người tham gia bình chọn:
2065

Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ hai, 09 Tháng 10 2006 13:01

Lần bình chọn cuối cùng:
Chủ nhật, 18 Tháng 11 2018 02:27

Bạn đã từng học ở Trung tâm Ngoại ngữ miễn phí chưa?

Hits Percent Graph
Chưa
1633 79.1%
Đã từng
247 12%
Đang học
180 8.7%
You are here Bạn đã từng học ở Trung tâm Ngoại ngữ miễn phí chưa?