• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Kinh tạng

APUTTAKA-SUTTA sự giàu có của một người keo kiệt

  • PDF.

APUTTAKA-SUTTA
Sự Giàu có của một người Keo kiệt
Hoang Phong

Đọc thêm...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 09 Tháng 1 2013 09:07

You are here Kinh tạng