• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Trung tâm Thiện Nhơn

Thư mời Lễ khởi công

  • PDF.
logo_TTNN_web
THƯ MỜI
LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG TĂNG ĐƯỜNG
VÀ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ MIỄN PHÍ CHÙA LÁ – GÒ VẤP

Thời gian qua, được sự chú nguyện của chư tôn thiền đức, chùa Lá có duyên lành được quí vị Phật tử khắp nơi về ủng hộ đạo tràng cùng hàng ngàn sinh viên theo học tại Trung tâm Ngoại ngữ miễn phí gồm 5 thứ tiếng: Anh – Hoa – Nhật – Đức – Pháp do chùa tổ chức. Vì vậy mà không gian hiện tại của chùa không đáp ứng hết yêu cầu của 40 lớp học và những đại lễ Phật Đản, Vu Lan, Thành Đạo và thọ bát quan trai hàng tháng...

Đọc thêm...

You are here Trung tâm Thiện Nhơn Trung tâm Thiện Nhơn