• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Lễ xuất gia và quy y Tam Bảo mùa Phật đản

  • PDF.

Sống trong cuộc đời muôn mặt, con người muốn chọn lấy một lối đi, vạch ra một cuộc sống đầy đủ ý nghĩa và an lành, thực không phải là việc dễ. Chúng ta là khách lữ hành đang đứng trước ngã tư ngã năm, mà chưa biết cuối cùng các con đường ấy sẽ đưa đến đâu? Chọn lấy một con đường để đi đến suốt đời, phải khôn ngoan sáng suốt lắm mới khỏi hối hận về mai sau. Chọn kỹ rồi sẽ đi, là thái độ của kẻ khôn ngoan; nhắm mắt đi càng, phó mặc đi đến đâu hay đến đó, là kẻ khờ dại, mang cả cuộc đời làm một trò chơi. Người trí phải nhìn kỹ, phải xem xét tường tận trước khi mình cất bước đi trên một con đường nào. Quy y Tam Bảo quả là đặt mình trên một con đường đi đến tận cùng. Đến tận đầu đường là suốt cuộc đời của chúng ta. Việc làm nầy cần phải hiểu biết rõ, nhận thức tường tận, mới phát tâm Quy y. Phát nguyện Quy y là định hướng cho cả cuộc đời chúng ta. Nếu không hiểu biết gì, thì việc Quy y mất hết ý nghĩa của nó.

Quy y 0076

Thầy Thích Quảng Tâm nói về ý nghĩa của Tam quy, Ngũ giới cho Phật tử tại buổi lễ.

Con người là đối tượng của đạo Phật, bao nhiêu luật, bao nhiêu pháp môn, đức Phật đều vì con người lập bày. Đem lại sự an vui hạnh phúc cho con người, là mục tiêu chính yếu của đạo Phật. Song quan niệm của đạo Phật, không phải được nhiều của cải, nhiều tình yêu v.v... là con người có hạnh phúc. Hạnh phúc là người sống biết tiết chế, biết tôn trọng hạnh phúc của mọi người, biết thành thật thương mến nhau. Một dân tộc văn minh là một dân tộc biết tôn trọng sinh mạng của nhau, tôn trọng những quyền tự do căn bản của con người. Vì thế, ngũ giới là nền tảng căn bản đem lại hạnh phúc cho con người, xây dựng con người sống đúng ý nghĩa văn minh của nhân loại. Ngũ giới là cơ bản đạo đức của người Phật tử, khi bắt đầu bước chân trên con đường giác ngộ giải thoát. Thiếu căn bản đạo đức nầy, dù chúng ta có nói đạo đức cao siêu đến đâu cũng là lối nói rỗng. Sự tu hành thiết thực phải gầy dựng cơ bản trước, sau mới tiến lên những bậc cao siêu. Đó là tầm quan trọng của ngũ giới.

trích Bước Đầu Học Phật – HT.Thích Thanh Từ

Quy y 0116

Nhân mùa Phật đản 2014, ngày 29/04/2014, (nhằm 01/04 năm Giáp Ngọ), chùa Lá - Gò Vấp đã tổ chức lễ thế phát xuất gia cho 02 Phật tử phát tâm dũng mãnh lìa bỏ nhà thế tục, tiếp bước con đường hoằng truyền chánh pháp của đức Bổn sư Thích-ca-mâu-ni Phật; đồng thời chùa cũng tổ chức lễ quy y Tam Bảo cho 16 thiện nam, tín nữ Phật tử của chhùa Lá.

Tại buổi lễ xuất gia và quy y Tam Bảo, các Phật tử đã được thầy Thích Quảng Tâm truyền giảng về ý nghĩa của Tam quy, Ngũ giới lấy đó làm phương hướng giúp họ sống tốt, sống đẹp giữa những bề bộn, xô bồ, những cám dỗ của cuộc sống.

Phật tử xuất gia:

01. Hà Thị Thu Vân              - Pháp danh: Nguyên Tường

02. Y Thế Anh (Kull)            - Pháp danh: Đức Minh

Phật tử quy y Tam Bảo: 

03. Nguyễn Thúy Duy            - Pháp danh: Đức Tuệ 

04. Nguyễn Thị Liên              - Pháp danh: Đức Hoa 

05. Đặng Văn Hải                 - Pháp danh: Đức Hà 

06. Đặng Thị Giang               - Pháp danh: Đức Độ 

07. Đặng Thị Phương Thảo   - Pháp danh: Đức Hạnh 

08. Nguyễn Nhân Dũng         - Pháp danh: Đức Trúc 

09. Phạm Ngọc Uyên Minh   - Pháp danh: Đức Quang 

10. Ng. Thụy Phương Uyên  - Pháp danh: Đức Nguyên 

11. Nguyễn Tăng Quý          - Pháp danh: Đức Tánh 

12. Lê Thị Liên                    - Pháp danh: Đức Đài 

13. Lê Thị Thu                     - Pháp danh: Đức Vân 

14. Nguyễn Thị Hiếu            - Pháp danh: Đức Hạnh 

15. Nguyễn Thị Thu Thảo     - Pháp danh: Đức Phương 

16. Đoàn Ng. Phương Ân    - Pháp danh: Đức Huệ 

17. Mai Thị Lê                    - Pháp danh: Đức Bảo 

18. Lê Trung Ca                  - Pháp danh: Đức Lăng 

>>> Video clip: Lễ xuất gia và quy y Tam Bảo mùa Phật đản 2014

>>> Video clip: Tiễn tiểu ni Nguyên Tường lên đường tu học tại Tiền Giang

Một số hình ảnh ghi nhận trong buổi lễ xuất gia và quy y Tam Bảo:

Quy y 0082

Quy y 0088

Quy y 0091

 Thượng tọa trụ trì chùa Lá truyền giới thực hiện nghi thức xuất gia cho Nguyên Tường và Đức Minh

Quy y 0094

Quy y 0099

Quy y 0106

Quy y 0110

Quy y 0120

Quy y 0128

Quy y 0121

 Tiểu ni Nguyên Tường (Hà Thị Thu Vân)

Quy y 0124

 BQT

You are here Phật pháp Hoằng pháp Lễ xuất gia và quy y Tam Bảo mùa Phật đản