• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Tuyển sinh lớp ngoại ngữ tháng 5 và 6

  • PDF.
logo_Thien_Nhon    THÔNG BÁO CÁC LỚP NGOẠI NGỮ MIỄN PHÍ MỚI

Trung tâm ngoại ngữ & Bồi dưỡng văn hóa miễn phí Thiện Nhơn (chùa Lá - Gò Vấp) hiện đang tuyển sinh lớp ngoại ngữ miễn phí trong tháng 5 và 6/2013:

You are here Trung tâm Thiện Nhơn Thông báo chiêu sinh Tuyển sinh lớp ngoại ngữ tháng 5 và 6