• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Quy củ của sơn môn & đoàn kết của Giáo hội

  • PDF.

Cổ đức có dạy: Thấy điều hay thì phải học để cố mà theo, thấy điều dở thì phải nghĩ để cố mà tránh. Phật Tổ có di giáo cho các chúng đệ tử tam tạng Thánh giáo giới – định – tuệ làm căn bản cho người tu hành. Nay có ai đó xao nhãng tu học mà chạy theo danh lợi phàm tình, xuống cấp đạo hạnh, bị thế gian chê cười, pháp luật và luật Phật can thiệp thì với bản thân mình tất phải chịu quả báo. Đồng thời các cá nhân và tổ chức có liên quan cũng phải cộng nghiệp chịu tránh nhiệm liên đới, vì dạy không nghiêm, quản không chặt. Tuy nhiên, trước tình hình xuống cấp đạo hạnh ấy, chúng ta đừng bi quan, và do vậy, cũng đừng lạc quan thái quá. Nếu cứ tận tâm, tận lực tu học theo đúng phương châm của Phật Tổ thì chắc chắn những điều đó không có mảy may vướng bận.

Bài phỏng vấn Đức Pháp Chủ Thích Phổ Tuệ

Quy_cu_cua_su_mon
(Thư viện Hoa Sen)

You are here Phật pháp Hoằng pháp Quy củ của sơn môn & đoàn kết của Giáo hội