• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Đạo Phật ở đâu trên bản đồ văn hóa dân tộc

  • PDF.

Người Phật Tử không làm ngơ trước những cái ác, cái bất công trong xã hội. Đồng thời để làm sáng tỏ những giá trị đạo đức văn hóa Phật giáo trong đời sống ứng xử hàng ngày,...

Bài tham luận của Thượng tọa Thích Thanh Thắng 

Dao_Phat_o_dau

(Thu viện Hoa Sen)
You are here Phật pháp Hoằng pháp Đạo Phật ở đâu trên bản đồ văn hóa dân tộc