• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Phóng sự truyền hình thông tấn xã

  • PDF.
You are here Tin tức Phóng sự Phóng sự truyền hình thông tấn xã