• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

BIỂN CỔ THẠCH

  • PDF.

 

Biển nghe lời sóng ngọt ngào
Trời lên phía nắng nghiêng chao bóng chiều
Nghe trong ngọn nước bao điều 
Tan theo sanh tử đìu hiu xế tà
Thì ta đối ẩm với ta
Hát câu sanh tử nghe ra chính mình
Thì thôi hát khúc bình minh 
Lặng nghe con sóng nối tình ngàn năm


Biển Cổ Thạch 10/03/19

HUỲNH KÍNH


Tin cũ hơn:

You are here Thơ ơi BIỂN CỔ THẠCH