• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Thơ

Vòng Tay Mở - Hàn Cung Thương

  • PDF.

Hàn Cung Thương 

Vòng tay mở


Vung kiếm tuệ chém bầu hư vọng

Lên yên cương tung vó ngựa hồng

Mờ gió bụi say hồn lữ khách

Khúc cuồng ca hát giữa tang bồng

Đọc thêm...