• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Thơ

Tiếng Nhớ - Nhuận Tâm

  • PDF.

Thích Nhuận Tâm 

Tiếng nhớ....


Đường xa hun hút nhớ

Nợ quê hương muôn đời

Ngược xuôi cánh chim trời

Đời như cánh bèo trôi

Đọc thêm...

Tứ Tuyệt Cao Nguyên - Nhuận Tâm

  • PDF.

Thích Nhuận Tâm

Tứ tuyệt cao nguyên


Mù sương rờn lạnh núi

Cười thương kiếp bụi gầy

Quạnh hiu đời sơn nữ

Giữa mây nguồn tuôn bay

Đọc thêm...

Trùng Ngộ Vô Ưu - Thích Nhuận Tâm

  • PDF.

Thích Nhuận Tâm

Trùng ngộ vô ưu


Trời Tây Nguyên xanh biếc

Rừng núi rộng dang tay

Đón taon nhân mặc khách

Cùng về chơi dăm ngày

Đọc thêm...

Xuân Bồ Đề - Nhuận Tâm

  • PDF.

Thích Nhuận Tâm 

Xuân Bồ Đề


Ngồi tịch nhiên giữa vọng chơn

Bặt không suy nghiệm chẳng còn phân chia

Buông lơi ý niệm chánh, tà

Rỗng rang tâm chứa bao la đất trời

Đọc thêm...

Ngõ Mộng Tình Không - Thích Nhuận Tâm

  • PDF.

Thích Nhuận Tâm

Ngõ Mộng Tình Không


Đi chưa hết “NẺO TÌNH THƠ”

“TRẦN GIAN NỬA BƯỚC” còn chờ mai sau

Anh qua con nước bạc đầu

Sóng xô bến cạn nghẹn câu ân tình

Đọc thêm...