• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Thiền

Một trăm lẻ một câu chuyện thiền

  • PDF.
Hanh_thien_3

MỘT TRĂM LẺ MỘT CÂU CHUYỆN THIỀN
(Trần Trúc Lâm dịch)

Đọc thêm...

Đạo lộ tu tập của Phật giáo THERAVADA

  • PDF.

Đạo Phật nguyên thủy là Đạo Phật được dạy bởi Đức Phật Gautama và giáo pháp của ngài hiện vẫn còn được lưu giữ lại trong tam tạng kinh điển hệ Pali (Nikaya). Dù rằng trong thực tế đa số người tìm đến Đạo Phật chỉ như một nhu cầu tín ngưỡng, vẫn có một số ít cá thể thực sự tìm đến với Đạo Phật với lòng khao khát giải thoát.

Đọc thêm...

Cách niệm hơi thở (ANAPANASATI)

  • PDF.

thien_spice

CÁCH NIỆM HƠI THỞ (ANAPANASATI)

Bài thuyết pháp 15, 16, 17 tháng 9 năm 2008 của Thầy Dhammapala. 

Tại Thiền Viện Nguyên Thủy, Việt Nam

Đọc thêm...

Chánh niệm và đạo đức

  • PDF.
ngon_nen

CHÁNH NIỆM và ĐẠO ĐỨC:
Giao thoa giữa khoa học và tâm linh ở Mỹ
Kaelyn Stiles
 (Bản dịch của Minh Phúc)

Đọc thêm...