• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Luận tạng

Đức Phật có thuyết pháp hay không thuyết pháp

  • PDF.

Trong các danh từ chuyên môn của đạo Phật, có lẽ không có từ ngữ nào mà người học Phật cần phải hiểu và cần phải phân biệt rõ ràng, nếu như muốn hiểu giáo lý thâm diệu của đạo Phật như hai từ "Chân Đế" và "Tục Đế".

Đọc thêm...

Quan điểm của Phật giáo về vấn đề xem tử vi bói toán

  • PDF.

Khoa tâm lý học cho rằng, những người này thường là những người có “vấn đề” hoặc là về gia đạo, hay công danh sự nghiệp không như ý, hay cũng có thể đang lo toan một điều gì không rõ nét

Đọc thêm...

Một khía cạnh của lòng từ: cái nhìn từ con đường giải thoát

  • PDF.

"Vẫn còn mê lầm, con lần bước trên con đường thánh thiện” (Đại sư Khenpo Tsultrim Gyatso Rinpoche)

Đọc thêm...

Vọng tưởng luân hồi

  • PDF.

Thỉnh thoảng tôi thường nghe những phê bình một số cá nhân trình bày giáo lý Đạo Phật. Người ta quán sát một vị thầy Phật Giáo và thường nhìn rất thất vọng nếu họ nghe điều gì đấy không phù hợp với những định kiến trước đây của họ. Chúng ta hãy cố gắng để thẩm tra phản ứng thông thường này.

Đọc thêm...

Tầm quan trọng của năng lực tập trung

  • PDF.

Tâm thức là bộ máy suy nghĩ mà chúng ta sử dùng cho nhiều mục tiêu. Quý vị có kiểm soát được nó hay không? Quý vị có thể tập trung tâm thức trên những gì quý vị suy nghĩ hay làm việc không, hay có phải là tâm thức chúng ta lẫn tránh sự kiểm soát và không vâng lời?

Đọc thêm...

You are here Phật pháp Luận tạng