• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Luận tạng

An cư thời hiện đại - Thích Nhật Từ

  • PDF.

AN CƯ THỜI HIỆN ĐẠI

Thích Nhật Từ

 

Đọc thêm...

Sự hình thành của A-Tỳ-Đạt-Ma

  • PDF.

Sự hình thành của A-Tỳ-Đạt-Ma

Hòa thượng Thích Thiện Siêu

Đọc thêm...

Phẩm song yến (YAMAKAVAGGA)

  • PDF.

songy

TỰA

Chắp tay thành kính nguyện cầu

Đọc thêm...

Ba dấu ấn của chánh pháp (tam pháp ấn)

  • PDF.

BA DẤU ẤN CỦA CHÁNH PHÁP (TAM PHÁP ẤN)

Đọc thêm...

You are here Phật pháp Luận tạng