• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Luận tạng

Quan niệm thời gian theo Kinh Pháp hoa - HT. Thích Trí Quảng

  • PDF.

Quan niệm THỜI GIAN theo KINH PHÁP HOA

HT.Thích Trí Quảng

Đọc thêm...

Bần cùng và giàu có

  • PDF.

BẦN CÙNG VÀ GIẦU CÓ (貧窮與富有)
Tác giả: Tinh Vân Đại Sư, Việt dịch: Thích Quảng Lâm

Đọc thêm...

Đất nước của ngài ANAN

  • PDF.

BÁT NƯỚC CỦA NGÀI ANAN
Cao Huy Thuần dịch

Đọc thêm...

Bầu trời vẫn trong xanh - Thích Thái Hòa

  • PDF.

BẦU TRỜI VẪN TRONG XANH
Thích Thái Hòa

Đọc thêm...

Bài thuyết pháp đức Đạt Lai Lạt Ma tại LADAKH

  • PDF.

BÀI THUYẾT PHÁP ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA TẠI LADAKH

Đọc thêm...

You are here Phật pháp Luận tạng