• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Luận tạng

Đại trí độ luận tập I (Cuốn 1-10)

  • PDF.

ĐẠI TRÍ ĐỘ LUẬN TẬP I

(Mahàprajnàparamitàsatra) - Tác giả: Nàgàrjuna (Bồ Tát Long Thọ)

Đọc thêm...

Thời gian nghệ thuật trong tác phẩm "Khóa hư lục"

  • PDF.

Thời gian nghệ thuật trong tác phẩm "Khóa hư lục" 

Thích Phước Đạt 

Đọc thêm...

Về bài kệ Thị tịch của Thiền sư Tịnh Giới

  • PDF.

Về bài kệ Thị tịch của Thiền sư Tịnh Giới

Đọc thêm...

Sáu thủ thuật làm chủ thời gian theo lời Phật dạy

  • PDF.

 

Sáu thủ thuật làm chủ thời gian theo lời Phật dạy

 

Đọc thêm...

Câu chuyện tầm sư học đạo kỳ lạ của KARMA DORDJI

  • PDF.

Câu chuyện tầm sư học đạo kỳ lạ của KARMA DORDJI( 1)

Đọc thêm...

You are here Phật pháp Luận tạng