• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Kinh tạng

Ba mươi bài tụng duy thức

  • PDF.
BA MƯƠI BÀI TỤNG DUY THỨC
CHÁNH VĂN
HT. Thích Khánh Anh

Đọc thêm...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 17 Tháng 1 2013 09:55

You are here Kinh tạng