• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Kinh tạng

Tìm hiểu Kinh Mettâ-sutta bài kinh về lòng nhân ái

  • PDF.
TÌM HIỂU KINH
Mettâ-sutta
BÀI KINH VỀ LÒNG NHÂN ÁI

Hoang Phong

Đọc thêm...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 17 Tháng 1 2013 10:00

Các bài viết khác...

You are here Kinh tạng